1ª Eliminatoria Donnas 29 aprile 2018 Allevatori partecipanti n° 15 Capre iscritte n°54 Capra più pesante Kg.91 Fortuna di Bosonin William – Donnas           Iª Categoria capre n°15 superiore a Kg. 69   Bosonin William – Donnas Fortuna 29 Reina Bosonin William – Donnas Bomba 30 2 Bosonin William – Donnas Sereina 15  3/4 Bosonin William – Donnas Poudre 18  3/4 Deval Matteo – St- Christophe […]